KATALOG INTERKULTURALNIH NASTAVNIH JEDINICA

ICE v1.1.0 

Preuzmite na ovom linku


Uputstvo za instalaciju Kataloga nastavnih jedinica za interkulturalno učenje

Nakon preuzimanja kliknite na ikonicu "iceV110_inst.exe" i time ćete pokrenuti instalaciju programa. Na prozoru koji se pred vama otvorio odaberete destinaciju na vašem hard disku gde želite da se program instalira i kliknite na "Instaliraj". Po završenoj instalaciji kliknite na "Zatvori". Zatim restartujte vaš računar nakon čega će se na vašem desktopu pojaviti ikonica "USPD ICE". Dvoklikom na tu ikonicu pokrenućete rad Kataloga.