Замислите да живимо у свету у ком је Конвенција о правима детета најважнији међународни правни документ. И замислите да тај документ није само слово закона на папиру, већ да свет заиста почива на поштовању права детета и да се то види свуда: у стварном животу, на улици у кући, у школи... Такав свет би, несумњиво, био много пријатније место за живот. Можда нам неке ствари говоре да је тај свет далеко, али то не треба да нас спречава да му тежимо, имајући при том различите улоге.

То је био један од разлога да се покрене пројекат Образовање за права детета. Он је заснован на одредбама Конвенције о правима детета, посебно оним која се тичу права сваког детета да учи и информише се о својим правима и да зна да она морају бити поштована у свакој прилици. Зато је веома важно да права детета буду део образовања које се стиче у школи.

Комитет за права детета је 2008. нашој земљи упутио низ препорука. Неке од њих се односе и на образовни систем, у смислу да информисаност о правима детета треба да буде заступљенија у школама.

Зато смо осмислили пројекат који има следеће циљеве:

- Да креира модел примене образовања о правима детета у редовној настави у 10 пилот школа у Србији

- Да ојача капацитете школа као институција и запослених у њима да поштују права детета у свом раду и примењују образовање о правима детета

- Да оснажи децу, родитеље и друге чиниоце образовног система за активно учешће у промоцији и примени права детета у школама

Пројекат реализује Ужички центар за права детета у сарадњи са 5 организација цивилног друштва и 10 основних школа у Србији (овај део са набрајањем организација и школа остаје какав је..................)