VESTI


Uzice, 29. Septembar 2016.

vodic_za_roditelje"Poslednjih godina se mnogo govori o diskriminaciji, na medijima, u školama, na ulici... Meuđutim, široka upotreba ovog termina dovela je upravo do toga da često nešto nazovemo diskriminacijom a da to zapravo i nije, a isto tako određenu situaciju ne prepoznamo kao diskriminaciju kada to ona zaista jeste. Zato je važno znati šta je diskriminacija, koji sve oblici postoje,...

Uzice, 29. Septembar 2016.

logoDruštvo za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub iz Niša u saradnji sa još 4 partnerske organizacije koje čine Koaliciju za monitoring inkluzivnog obrazovanja realizuje projekat "Monitoring inkluzivnog obrazovanja i procesuiranje diskriminacije". Projekat se realizuje u periodu od 01. juna 2015. do 31. maja 2017. godine. Cilj projekta je promocija i zaštita prava deteta na kvalitetno obrazovanje organizovanjem monitoringa...

Uzice, 29. Septembar 2016.

Link ka sajtu Koalicije i projekta "Monitoring inkluzivnog obrazovanja i procesuiranje diskriminacije":

http://oknis.org.rs/koalicija-za-monitoring-inkluzivnog-obrazovanja/

Link ka sajtu Poverenice za zaštitu ravnopravnosti RS:

http://ravnopravnost.gov.rs/

Link ka sajtu Zaštitnika građana RS:

http://www.ombudsman.rs/

Link ka novousvojenom Pravilniku o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS, br 22/2016"):

http://muzickasu.edu.rs/wp-content/uploads/2015/12/Pravilnik-o-bli%C5%BEim-kriterijumima-za-prepoznavanje-oblika-diskriminacije.pdf...
Uzice, 23. Septembar 2016.

20160908_102311_resizedU Školskoj upravi Užice, održan je sastanak na kome su prisustvovali savetnici Školske uprave Užice i republički prosvetni inspektor. Cilj satanka bio je informisanje o projektu „Monitoring inkluzivnog obrazovanja i procesuiranje diskriminacije“ koji sprovodi Otvoreni klub iz Niša u partnerstvu sa Užičkim centrom za prava deteta i drugim organizacijama, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Više...

Uzice, 19. Septembar 2016.

20160916_110459_resized„Užički centar za prava deteta“ posetila je predstavnica Pestaloci dečije fondacije iz El Salvadora, 15. i 16. septembra 2016. godine. Cilј posete je informisanje o projektu „Obrazovanje za prava deteta“, a poseban akcenat je bio na upoznavanju procesa primene Indeksa - indikatora ostvarenosti prava deteta u obrazovanju“. Naime, u našim partnerskim školama, Prvoj osnovnoj školi i OŠ „Nada Matić“, realizuje...