VESTI


Uzice, 14. Decembar 2016.

fb_2Na časovima likovne kulture, učenici su od nastavnice Olivere Šulјagić dobili istraživačke zadatke da pronađu što više različitih stvari koje su u prirodi, našem okruženju različite, čak suprpotne/kontrasne a koje upravo u tim razlikama i suprotnostima čine lepotu sveta koji nas okružuje i zabeleže ih foto-aparatom.

Tokom višenedelјnog istraživačko - kreativnog procesa u kome su uživali, učenici su...

Beograd, 9. Decembar 2016.

obuka_savetnici__6_U Beogradu je od 7. do 9. decembra 2016. godine održana obuka za 34 prosvetna savetnika iz 17 Školskih uprava iz čitave Srbije na temu „Prava deteta uobrazovanju - primena Indeksa-indikatora ostvarenosti prava deteta u obrazovnom sistemu“.

Cilј obuke je bio upoznavanje sa konceptom prava deteta i pojedinim članovima Konvencije pretočenih u indikatore ostvarenosti prava...

Sevojno, 6. Decembar 2016.

SevojnoUžički centar za prava deteta u saradnji sa OŠ "ALeksa Dejović" započeo je realizaciju Forum teatar predstava na temu "Inkluzivna učionica". Ova aktivnost je jedna u nizu u okviru projekta "Mladi u prevenciji diskriminacije i nasilja" koji podržava Gradska opština Sevojno i KZM Sevojno.

Slike možete pogledati OVDE.

...
Uzice, 5. Decembar 2016.

5hj68dt.jpgŠezdeset nastavnika iz Prve osnovne škole i OŠ "Nada Matić" iz Užica prošli su jednodnevnu obuku na temu "Od predrasuda i stereotipa do diskriminacije i nasilja", 3. i 4.decembra u RUC-u, Užice. Stečena znanja će im pomoći u kreiranju i realizaciji časova sa elementima prava deteta kako bi pomogli deci u prevazilaženju predrasuda i stereotipa i ostvarivanju prava da budu zaštićeni...

Uzice, 30. Novembar 2016.

fb_1U okviru projekta Obrazovanje za prava deteta, kao i tematskog povezivanja sadržaja iz različitih nastavnih predmeta, u OŠ „Nada Matić“ obeležen je Međunarodni dan tolerancije. Tolerancija je postala veoma važan i neophodan uslov uspešnog i zdravog razvoja, ne samo pojedinca, nego i društva u celini. S obzirom da su u našem društvu, još uvek, u velikoj meri prisutne...