VESTI


Uzice, 27. Jun 2013.

DSCN5862 DSCN5864

Sastanak KZM Zlatiborskog okruga

27. juna u hotelu Zlatiborska noć, održan je sastanak sa lokalnim istraživačkim timovima iz opština zlatiborskog okruga na temu "Analiza procesa i rezultata monitoringa omladinske politike na lokalnom nivou”. Cilj sastanka je bio ostvarivanje uvida u proces I rezultate monitoringa omladinske...

Uzice, 15. Jun 2013.
Mladi iz " Užickog centra za prava deteta " su u periodu od 15. do 18. juna 2013. godine učestvovali na treningu pod nazivom " Ljudska prava, monitoring i zagovaranje u oblasti inkluzivnog obrazovanja " u Sokobanji.
Trening je samo jedan deo aktivnosti koje sprovodi " Otvoreni klub " iz Niša, u okviru projekta " Mreža mladih za inkluzivno društvo ", čiji je partner na ovom projektu...
Uzice, 15. Maj 2013.
Trenerski materijal za vršnjake edukatore pogledajte OVDE
...
Uzice, 8. Maj 2013.

UCPD započinje projekat "MREŽA MLADIH ZA INKLUZIVNO DRUŠTVO"

Užički centar za prava deteta sa Otvorenim klubom iz Niša započinje projekat pod nazivom „ MREŽA MLADIH ZA INKLUZIVNO DRUŠTVO “. Osnovni cilj projekta je jačanje uloge civilnog drustva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi, kroz zagovaranje za unapredjenje inkluzivnog procesa i poboljšanje položaja manjinskih grupa u Srbiji radi povećanja njihove participacije i reprezentacije interesa u...

Uzice, 7. Maj 2013.

U okviru projekta „ Osnaživanje Kancelarija za mlade u Zlatiborskom okrugu“ koji realizuje Užički centar za prava deteta a uz podršku Međunarodnog Olof Palme Centra, kreiran je priručnik pod nazivom "Priručnik za istraživače lokalne omladinske politike". Priručnik je namenjen članovima lokalnih monitoring timova u svih deset opština Zlatiborskog okruga, koji su prošli obuke na ovu temu, i ima za svrhu da omogući njihov efikasan i efektivan rad...