VESTI


Uzice, 8. Maj 2013.

UCPD započinje projekat "MREŽA MLADIH ZA INKLUZIVNO DRUŠTVO"

Užički centar za prava deteta sa Otvorenim klubom iz Niša započinje projekat pod nazivom „ MREŽA MLADIH ZA INKLUZIVNO DRUŠTVO “. Osnovni cilj projekta je jačanje uloge civilnog drustva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi, kroz zagovaranje za unapredjenje inkluzivnog procesa i poboljšanje položaja manjinskih grupa u Srbiji radi povećanja njihove participacije i reprezentacije interesa u...

Uzice, 7. Maj 2013.

U okviru projekta „ Osnaživanje Kancelarija za mlade u Zlatiborskom okrugu“ koji realizuje Užički centar za prava deteta a uz podršku Međunarodnog Olof Palme Centra, kreiran je priručnik pod nazivom "Priručnik za istraživače lokalne omladinske politike". Priručnik je namenjen članovima lokalnih monitoring timova u svih deset opština Zlatiborskog okruga, koji su prošli obuke na ovu temu, i ima za svrhu da omogući njihov efikasan i efektivan rad...

Uzice, 27. April 2013.

Step_Africa_mala1 Step_Africa_mala2

Užički centar za prava deteta je u periodu od 22. do 26. Aprila 2013. godine uzeo učešće u mirovnom programu „ Step Africa “ u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Petoro dece, mladih lidera, boravili su u Zagrebu sa velikim brojem vršnjaka iz čitave...

Zagreb, 26. April 2013.

Užički centar za prava deteta učestvuje u mirovom programu „Step Africa” u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Petoro dece, mladih lidera u periodu od 22. do 26. aprila 2013.godine boravi u Zagrebu, zajedno sa decom iz čitavog Balkana. Osnovni cilj projekta je jačanje regionalne saradnje, izgradnja mira, tolerancije, osnaživanje mladih kroz stepovanje i timski rad sa učiteljima stepovanja. U projekat je, pored mladih iz Užičkog...

Uzice, 24. April 2013.

24. aprila 2013. godine u Beogradu, u prostorijama PCF-a, održan drugi sastanak sa članovima tima koji će biti angažovani na izradi Indeksa prava deteta u obrazovanju, dokumenta, pomoću koga će svi akteri obrazovnog procesa moći na efikasan i razumljiv način da izvrše procenu ostvarenosti standrada prava deteta u obrazovnom sistemu. Indeks treba da pomogne svim akterima obrazovnog sistema da razumeju standard koji definiše Konvencija...