VESTI


Beograd, 12. Maj 2017.

12052017Fondacija Tempus, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Eurydice mrežom, kao i partnerima, Užičkim centrom za prava deteta i CIP centrom za interaktivnu pedagogiju, organizovao je konferenciju „Uklјučenost roditelјa u rad škola i predškolskih ustanova“,  12. maja 2017. godine u Hotelu Metropol u Beogradu.

Cilј konferencije bio je povećanje svesti svih interesnih grupa o značaju i...

Užice, 5. Maj 2017.

05052017Jednodnevna radionica na temu „Uloga OCD u monitoringu ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji”, održana je 4.maja 2017.godine u RCU Užice. Obuku je organizovao Užički centar za prava deteta za 28 učesnika iz 15 organizacija civilnog društva i KZM koje rade sa/za decu iz Zlatiborskog okruga.

Obuka je imala za cilj da informiše i osnaži OCD...

Užice, 26. April 2017.

18033362_10209130485687078_4830071798812360744_nPredstavnici Užičkog centra za prava deteta trenutno na treningu u okviru Erazmusovog projekta "Unlock you NGO's potential through the coching" koji se održava u Uzani u Bugarskoj. Osmodnevni intenzivni trening prolazi dvadeset učesnika iz sedam evropskih zemalja i trening ima za cilj građenje kapaciteta, kreiranje novih alata i metoda za rad kao i stvaranje mreže organizacija koje se bave mladima.

...
Beograd, 24. April 2017.

Užički centar za prava deteta u saradnji sa  UNICEF-om  započinje  implementaciju projekta "Zagovaranje za primenu lokalnih protokola za zaštitu dece od nasilja". Projekat će se realizovati u 20 opština u Srbiji, a u okviru projekta Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad,...

Užice, 20. April 2017.
Logo_projektaUžički centar za prava deteta započeo je realizaciju projekta “Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji“. Projekat se realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske. Želimo da doprinesemo povećanju podrške građana procesu pridruživanja Srbije EU i transparentnosti tog procesa. Želimo da doprinesemo povećanju niva učešća...