Užice, 5. Decembar 2017.

image_0_02_05_911098965bf7d8f739012530dda1636cd0ae06f0b999914fed1559a387933848_VUžički centar za prava deteta je 2.decembra 2017. u Užičkoj gimnaziji održao obuku za 30 profesora na temu “Od predrasuda i stereotipa do diskriminacije i nasilja”. Načini nastanka stereotipa I predrasuda,  diskriminacija i nasilje u kontekstu novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja I vaspitanja,  bile su samo neke od tema koje du doprinele kvalitetnoj diskusiji i boljem razumevanju naznačenih tema.

Obuka je  jedna od aktivnosti šire kampanje Užičkog centra za prava deteta koja treba da dovede do usvajanja Lokalnog međusektorksog protokola za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. U saradnji sa svim relevantnim institucijama u našem gradu, protokolom ćemo jasno definisati sve oblike nasilja, predvideti efikasnu koordinaciju, učešće svih relevantnih institucija i organizacija, uspostavljanje procedure za efikasan odgovor na nasilje, doprineti povećanju broja otkrivenih slučajeva nasilja, kao i povećanju broja procesuiranih nasilnika. Primena Protokola treba da doprinese i promociji nulte tolerancije prema nasilju nad decom i podršci potpunoj realizaciji prava svakog deteta na zaštitu od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja.

Kampanja je integralni deo IPA II projekta Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj, koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-a uz finansijsku podršku Evropske Unije.

Slike sa obuke pogledajte OVDE.