Novi Sad, 1. Decembar 2017.

20171129_102928_resized_1Pestaloci dečja fondacija i Užički centar za prava deteta i su 29-30.novembra 2017.godine u Novom Sadu realizovali dvodnevnu obuku  opštinskih, pokrainskih i republičkih prosvetnih inspektora iz Vojvodine na temu Prava deteta u obrazovanju- indikatori ostvarenosti.

Učesnici su imali prilike da se upoznaju sa članovima Konvencije o pravima deteta, sa fokusom na one koji se direktno ostvaruju u sistemu obrazovanja;  naprave paralelu između Konvencije i Zakona, dokumenata koje koriste u inspekcijskom nadzoru. Naročito im je bilo važno upoznavanje sa dokumentom Indeks-indikatorii ostvarenosti prava deteta u obrazovanju, koje procenjuju izuzetno korisnim alatkom za rad: u vanrednom, redovnom nadzoru, u pripremi za nadzor, u prikupljanju informacija, konstataciji zakonitosti/nezakonitosti rada, u nalaganju mera, upozoravanju i sl.

U nadležnosti prosvetne inspekcije je kontrola ostvarivanja zaštite prava deteta i učenika;  ostvarivanja prava i obaveza učenika i njihovih roditelja, odnosno staratelja;  obezbeđivanja zaštite deteta i učenika i zaposlenih od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja, te im je upoznavanje sa indeksom i produbljivanje znanja u vezi sa temom prava deteta dodatno koristilo.

Obuka je realizovana u sklopu projekta Obrazovanje za prava deteta, koji realizuje Užički centar za prava deteta sa partnerima. Projekat je  podržava  Pestaloci dečja fondacija.

Slike sa obuke možete pogledati OVDE.