Užice, 30. Novembar 2017.

br5hsrthSrednjoškolci iz omladinskog kluba Užičkog centra za prava deteta su u 27.novembra 2017. u Gradskom kulturnom centru, organizovali multimedijalni javni događaj na temu nasilja nad decom. Mladi su sami osmislili i izveli forum teatar predstavu kojom se ukazuje na problem nasilja, sistem prevencije i sistem reagovanja u slučaju nasilja. Predstava je interaktivna i publika je imala priliku da učestvuje i svojim idejama doprinese rešavanju zadatog problema vršnjačkog nasilja. Tehnika forum teatar predstave pokazala se kao odlična u prikazu problema koji se tiču društvene pravde i nasilja. Najvažnije je što se mladima osvešćuje važnost reagovanja, nužnost izlaska iz uloge pasivnog posmatrača/svedoka nasilja, lična odgovornost i mogućnost reagovanja u prevenciji i sprečavanju nasilja.

Pored predstave, posetioci su učestvovali u edukativnom on line kvizu koji se takođe bavi temom nasilja nad decom. Kviz će narednim nedeljama biti ponovljen sa velikim brojem srednjoškolaca u školama. Učesnicima događaja su podeljene i kartice na kojima su mladi pripremili interesantne statističke podatke istraživanja, mere zaštite od nasilja i odgovostnos mladih, mere prevencije kao i preporuke vezane za zaustavljanje/ublažavanje/reagovanje u slučajevima vršnjačkog nasilja.

Ističemo važnost toga da deca i mladi moraju učestvovati u osmišljavanju i realizaci preventivnih aktivnosti kada je reč o nasilju, jer se.

Ova aktivnost je deo projekta “Prepoznaj, prijavi, zaustavi - reci STOP digitalnom nasilju” koji realuzuje Užički centar za prava deteta uz podršku Grada Užica.

Slike sa ovog događaja možete pogledati OVDE