Arilje, 26. Septembar 2017.

Arilje__5_Društvo za podršku osoba sa invaliditetom  „Impuls“ iz Arilja i Užički centar za prava deteta organizovali su radionice, predavanja i pano prezentacije na temu „Položaj i prava  osoba sa invaliditetom i dece sa smetnjama u razvoju u kontekstu evropskih integracija“, 20. septembra 2017. godine, u prostoru Društva. 60 srednjoškolaca su se upoznali sa važnošću podizanja nivoa svesti mladih u vezi sa položajem osoba sa inavaliditetom i dece sa smetnjama u razvoju, a kao tematska vodilja je bio Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23. 

Učenici su se upoznali sa pravima  i trenutnim položajem osoba sa invaliditetom i decom sa smetnjama u razvoju. Diskutovano je o: politički korektnoj, odnosno, uvredljivoj terminologiji;  bontonu u komunikaciji sa osobama sa invaliditetom;  preprekama na koje nailaze osobe sa invaliditetom u ostvarivanju svojih prava: arhitektonske, komunikacione barijere, psihološke barijere poput diskriminacije, predrasuda, stereotipa. Dobar podsticaj za diskusiju su bili filmovi koji govore o ličnim pričama dece kojoj je potrebna dodatna podrška: “Ninina priča” i “Not special needs“. Emotivne reakcije su bile dobar osnov za analizu odgovornosti pojedinaca i odgovornosti države. Učesnici su bili u prilici da se kroz roll play decentriraju, odnosno stave „u cipele“ deteta sa smetnjama u razvoju (slabovidost, fizička ograničenost i sl.), što je kod njih izazvalo osećanje nesigurnosti, zbunjenosti za trenutak i panike. Naročito zanimljiva diskusija je bila u delu koji se ticao položaja osoba sa invaliditetom u zemljama Evropske unije, razlozima njihove veće vidljivosti u zajednici.
U kontekstu navedenih prava i barijera sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, istaknuti su različiti nivoi odgovornosti pojedinaca, lokalne zajednice, institucija, države na njihovom prevazilaženju. U tom delu je diskutovano o merama koje je država preduzela Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23, šta je učinjeno do sada a šta bi trebalo da se učini u narednom periodu.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“, koji Užički centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske.

http://uzickarepublikapress.rs/region/arilje/srednjoskolci-iz-arilja-zainteresovani-za-polozaj-prava-osi/

https://www.facebook.com/impulsarilje.klubosi?hc_ref=ARQ9DbSdjIiMjPIGFq8ztnsH2YVoTj4IEnKrRlttTFuYHEhPdsgp317O89uSo8Pxtms

Više fotografija OVDE.