Užice, 25. Septembar 2017.

imgaeUžički centar za prava deteta učestvovao je u izradi publikacije  „Prava deteta u Srbiji — zaključna zapažanja UN Komiteta za prava deteta i preporuke ”. 

Projekat  finansijski podržava Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji”.

Publikaciju možete preuzeti klikom na sliku ispod.

Prava_deteta_u_Srbiji_Zakljucna_zapazanja_UN_Komiteta_za_prava_deteta_1