Užice, 28. Avgust 2017.
Užički centar za prava deteta uz podršku Gradske uprave Grada Užica počinje sa realizacijom projektnih aktivnostima u okviru projekta „Prepoznaj, prijavi, zaustavi- reci STOP digitalnom nasilјu“. Užički centra za prava deteta će raditi na osnaživanju omladniskih grupa za rad na prevenciji digitalnog nasilјa. Sve aktivnosti uklјučuju mlade i planirano je da traju od prvog septembra do prvog decembra.