Požega, 15. Jun 2017.


da_Pozega_slike__8_U prostorijama UG “Forca”, Požega, 15.juna 2017. je održana prezentacija za mlade i predstavljen Info kutak o ostvarivanju prava deteta u procesu pridruživanje Evropskoj uniji, a koju su organizovali Užički centar za prava deteta i UG “Forca” iz Požege.

Prezentacija namenjena srednjoškolcima bila je usmerena na produbljivanje razumevanja pregovaračkog procesa, kao i tema koje se tiču poglavlja 23. u okviru koga se razmatraju prava mladih i prava deteta. Facilitator, Miroslav Tamburić govorio je o suštini samog procesa pregovaranja, osvrnuvši se i na dosadašnji tok pregovora, dajući uvod u vidu osnovnih informacija o Evropskoj uniji i koristima koje uređivanje i usaglašavanje bitnih pitanja za uređen i pravno regulisan život građana ima za život pojedinca i lokalne, pa i opšte zajednice ima, kada je u pitanju Srbija. Naglašavajući da od ukupno 35 poglavlja koliko ih ima, poglavlje 23 ima veliki značaj i zbog činjenice da su u njemu, u suštini, sadržane i temeljne činjenice iz ostalih poglavlja,  više puta je ponovljeno da suština ideje evrpskih integracija jesu nešto što „nama čini život boljim“. Iznoseći slikovite primere iz običnog života kojima se ističu prednosti koje donosi suštinski i pravno regulisan način života u EU, od uređenja životne sredine do ostvarivanja prava na jednakost i ravnopravnost,  izazvane su  reakcije prisutnih u vidu konkretnih pitanja, ali i primera iz svakodnevnog života u kojima se ogledaju razlike između onoga sa čim se žitelji Srbije, iz ugla ove populacije sreću svaki dan, i onoga kako bi zapravo trebalo biti. Iskazavši najviše interesovanja upravo za pitanja ostvarivanja prava deteta u domenu diskriminacije (rodne, nacionalne, socijalne) i temu vršnjačkog nasilja, na prezentaciji je iznet velik broj primera iz lokalne zajednice, svima poznat, ali nedovljno prepoznat kao takav baš iz razloga nedovoljno razvijene prakse u ovoj oblasti kojom bi se svest građana dovela na nivo navike koja bi omogućila prevazilaženje ovih problema. Navođeni su primere sa kojima su se mladi susretali u  lokalnoj zajednici,  pa se  tako   razgovaralo  o deci sa invaliditetom, pristupačnosti  škola, deci Romima,  kao i o sve  većem broju dece koja su se tokom tranzicije nasla  na margini drustva i  tretirana kao socijalno ugrozena.  Važan momenat bio je kada je  jedna srednjoškolka izjavila da  kada na medijima čuje  termine: pregovaračko poglavlje,  acioni plan, skrining i  druge termine, prebacuje kanal  jer  joj nije jasno o čemu se tu radi, nerazumljivo je kakav bi to uticaj uopste moglo da ima na njen zivot,  skolovanje i budućnost. Učesnica se zahvalila na ovako konkretnom i slikovitom približavanju teme.

Istaknuto je  da se „ u okviru Akcionog plana za Pregovaračko poglavlje 23, Srbija obavezala da će raditi na unapređenju prava deteta a u skladu sa Konvencijom o pravima deteta“ te da je na ovom polju „neophodna ne samo državno zakonodavna regulativa, već i napor svakog pojedinca na razmevanju, sprovođenju i jačanju svake od teza kojima se ovo poglavlje bavi“.

Navedena su i praktično obrazloženi problemi uočeni u Srbiji  u oblasti prava deteta:

•    dobar zakondavni okvir, ali loša praksa,

•    deca sa invaliditetom kao posebno rizična grupa nisu u punoj meri integrisana u društvo

•    visok broj incidenata sa nasiljam

•    nedovljna socijalna zaštita

•    nedovoljna informisanost dece i mladih sa svojm pravima

•    neefikasnost u koordinaciji državnih organa po ovom pitanju

•    slabi resursi Saveta za prava deteta, kao i

•    vršnjačko nasilje.

Na kraju prezentacije je  prikazan je kratak film „O nama se radi“ u kome je na najjednostavniji način prikazan proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji https://www.youtube.com/watch?v=TvYvavu7Kos

Ovom događaju,  prethodila je višenedeljna izrada pano-prezentacije o ovoj temi, koju su realizovali srednjoškolci volonteri, a koja je imala za cilj komunikaciju kroz vršnjačku perspektivu o ovoj temi.

Planirana  je i nova  prezentacija koja će se održati do kraja juna sa mladima romske  populacije i   grupom aktivnih srednjoskolaca  u organizacijama civilnog drustva, na  istu  temu.  U fokusu će biti prava Roma (nacionalnih manjina).

Događaj je mediski propraćen:

http://pasaz.rs/prava-deteta-kroz-prizmu-pregovarackog-procesa-o-pristupanju-eu/

https://www.facebook.com/forcapozega/?ref=aymt_homepage_panel

https://www.facebook.com/groups/1436014889989182/  

Aktivnost je  održana u okviru projekta “Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji“ koji  Užički centar za prava deteta  realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske. Više o projektu možete videti na sajtu: https://transformator.bos.rs/o-projektu.html

https://transformator.bos.rs/partneri/show/18/uzicki-centar-za-prava-deteta.html

Više fotografija pogledajte OVDE.