Beograd, 24. April 2017.

Užički centar za prava deteta u saradnji sa  UNICEF-om  započinje  implementaciju projekta "Zagovaranje za primenu lokalnih protokola za zaštitu dece od nasilja". Projekat će se realizovati u 20 opština u Srbiji, a u okviru projekta Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-a, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Osnovni cilj projekta je  unapređenje postojećih i usvajanje Lokalnih multisektorskih protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja  u opštinama: Užice, Čajetina, Bačka Palanka, Bačka Palanka, Pančevo, Sombor, Inđija, Irig, Valjevo, Užice, Čajetina, Majdanpek, Bor, Požarevac, Ćuprija, Varvarin, Ćićevac, Aleksandrovac, Prokuplje, Bela Palanka, Pirot, Bujanovac, Vranje.

Aktivnosti unapređenja postojećih i donošenju međusektorskih protokola će se vršiti u skladu sa smernicama (istraživanje MODS-a, 2016):

Ø  Podsticati sklapanja sporazuma na lokalnom nivou između ustanova i organizacija čija je saradnja neophodna za efikasno ostvarivanje i sprovođenje zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja;

Ø  Eksplicitno definisati zaštitu dece od nasilja kao poseban cilj u postojećim i novim lokalnim protokolima/sporazumima koji se odnose na zaštitu od nasilja;

Ø  Predvideti mere koje se odnose na prevenciju i zaštitu dece u različitim okruženjima - porodičnom, školskom, institucijama, u lokalnoj zajednici, digitalnom prostoru

Ø  Posebnu pažnju posvetiti prevenciji i zaštiti od nasilja dece iz različitih grupa - deci sa smetnjama u razvoju, deci na institucionalnom smeštaju, deci koja su žrtve seksualne i radne eksploatacije, rodno zasnovanog nasilja, deci koja su pripadnici manjinskih grupa (posebno romske pripadnosti) itd.

Ø  Uključiti sve relevantne predstavnike lokalne zajednice; precizno definisati koordinaciju rada u postupcima otkrivanja i prijavljivanja sumnji na nasilje i dr.

Galeriju slika sa sastanka pogledajte OVDE.