Užice, 22. Mart 2017.

U subotu i nedelјu, 18. i 19. marta 2017. godine, u okviru projekta Obrazovanje za prava deteta,  u Prvoj osnovnoj školi u Užicu školi je održana obuka za 31 učenika šestog razreda.


Tokom dvodnevnog intenzivnog treninga, učenici su upoznati sa sadržajem Konvencije o pravima deteta, bavili su se temama prevencije nasilјa,  mirnog rešavanja sukoba, nediskriminacije i tolerancije. Uživali su u radionicama kroz koje su shvatili razliku između želјa i potreba i svojih prava i obaveza.  Govorilo se o stereotipima i predrasudama, kao i o pravima i obavezama u obrazovnom sistemu i sukobu prava. Značajan segment obuke je bio posvećen dokumentu Indeks ostvarenosti prava deteta u obrazovanju i njegovoj primeni u našoj školi. Učenici su planirali nekoliko akcija koje će realizovati do kraja školske godine.


Tokom oba dana atmosfera je bila izuzetna, o čemu svedoče fotografije u prilogu.